Logopedie9

Leonore van den Heuvel

Logopedist & dyslexiespecialist /dyslexiebehandelaar & preverbaal logopedist

Leonore heeft in 1996 haar diploma Logopedie behaald aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. In 2011 heeft ze haar masterdiploma Dyslexiespecialist behaald aan de OSO Fontys Hogeschool te Tilburg. Vanaf 1 januari 2024 werken Leonore en Ciska samen in een maatschap.

Naast werkzaam geweest te zijn in een ziekenhuis, verpleegtehuis en een vrijegevestigde praktijk, heb ik in 1998 deze praktijk overgenomen. Voorheen was deze praktijk gevestigd op de Sterrenlaan. Vanaf 2006 heb ik me aangesloten bij een samenwerkingsverband met de huisartsenpraktijk Bolsius en de Fysiotherapiepraktijk Frank Beelen. De praktijk is toen verhuisd naar de Kapelstraat-Noord met in het vooruitzicht de praktijk te gaan vestigen in het Gezondheidscentrum De Bolzen.

De afgelopen jaren ben ik me gaan specialiseren op verschillende gebieden: Eet- en drink problemen bij baby's, tweetaligheid, uitspraakproblemen bij fonologische gestoorde kinderen, pragmatische taalproblemen bij kinderen, stemproblemen bij zowel kinderen als volwassenen, logopedie en tandheelkunde en ik heb me in 2009 laten registreren als dyslexiebehandelaar en 2011 als dyslexiespecialist.

Ik ben kwaliteitsgeregistreerd logopedist en Pre-verbale logopedist. Ik ben geregistreerd als dyslexie(mede)behandelaar bij de beroepsvereniging NVLF en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLF, de kwaliteitskring dyslexie en logopedie.