Dyslexie Dyslexie10 Dyslexie1

Welkom bij Leonore & Ciska Logopedie & Dyslexie

Vanaf 1 januari 2024 werken Leonore en Ciska samen in een maatschap. Voor u als cliënt verandert er niets: de afspraken zoals nu gepland zijn, gaan op dezelfde wijze door. Voor nieuwe cliënten kunt u contact opnemen en wordt op basis van beschikbaarheid en/of specialisatie een afspraak gemaakt bij Leonore of Ciska.

Momenteel hebben we een wachtlijst, maar neem gerust contact op.

In onze praktijk bieden wij gespecialiseerde onderzoeks- en behandelmogelijkheden voor (zeer jonge) kinderen en volwassenen. U kunt bij ons terecht voor alle logopedische stoornissen op het gebied van eten/drinken, taal, spraak, afwijkende mondgewoonte, stem en gehoor. Daarnaast heeft de praktijk specialisaties in dyslexie, pre-verbale logopedie, OMFT, parkinson, afasie en op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel.

In de praktijk zijn 3 behandelaars werkzaam. Op deze site kunt u informatie krijgen over wie wij zijn, onze werkwijze, uitgebreidere informatie over logopedie en dyslexie en onze samenwerkingen met andere instanties. De praktijk voor Logopedie en Dyslexie is een praktijk die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Daarnaast zijn we geregistreerd  bij Parkinsonnet, afasieplatform AfasieNet en als Preverbaal logopedist. Dit houdt in dat we voldoen aan hoge kwaliteitscriteria, dat we ons op de hoogte houden met bij- en nascholing en deelnemen aan kwaliteitskringen voor logopedisten.

Met trots kunnen we vermelden dat we vanaf 2018 voldoen aan de Kwaliteitstoets Logopedie, we zijn HCA gecertificeerd.

Het privacyreglement is onder Praktijkinformatie te vinden.