Dyslexie13 Dyslexie9

Voorschotbenadering

De ‘risicokleuters’ worden in de praktijk behandeld via de voorschotbenadering. Dit zijn de kleuters met een spraak-taalprobleem, maar ook de kleuters met een dyslectische ouder.
Het doel is om taakgericht het fonologisch en fonemisch bewustzijn te verbeteren en te werken aan de klank-tekenkoppelingen. Echter veiligheid en plezier staan in deze benadering voorop. Door het geven van een ‘voorschot’ kan de kleuter met meer vertrouwen en succes aan het leren lezen en schrijven beginnen in groep 3.

Bij de voorschotbenadering gaat het specifiek om:

  • Identificeren van klanken en letters
  • Manipuleren met klanken en letters
  • Aanleren klank-tekenkoppelingen

In groep 1 en 2 hebben de kinderen veel aandacht nodig voor hun taalontwikkeling. Zeer gerichte aandacht is nodig voor de:

  • Mondelinge taalvaardigheden
  • Luistervaardigheden en auditieve verwerking (talige communicatie is vooral luisteren, dan praten, dan lezen en dan schrijven)
  • Schrijfvaardigheden (invented spelling)