Logopedie12 Logopedie2 Dyslexie5

Samenwerking

Om een logopedische behandeling doeltreffend te laten verlopen is onze ervaring dat een multidisciplinaire aanpak hiervoor het beste werkt. Wij werken samen met andere deskundigen om een zo goed mogelijk totaalbeeld van de cliënt en een goede afstemming van behandeling te krijgen. Wij hebben overleg (mits er toestemming is gegeven door de ouders) met collega logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, orthopedagogen, huisartsen, tandartsen, eerstelijnspsychologen, (kinder)ergotherapie en (kinder)fysiotherapie. Om dit overleg structuur te bieden hebben we ons aangesloten bij samenwerkingsverbanden binnen het Gezondheidscentrum De Bolzen en binnen de dyslexiezorg.