Logopedie5 Logopedie16 Logopedie10

Volwassenen

Volwassenen kunnen logopedische begeleiding krijgen wanneer het communiceren in alledaagse situaties wordt bemoeilijkt. Dit kan varieren van het onduidelijk articuleren, het misbruiken van de stemmogelijkheden (bv. docenten) tot het verkrijgen van een herseninfarct en daardoor niet of nauwelijks kunnen communiceren en/of eten en drinken.

Stem

Stemproblemen uiten zich in hees, schor, metalig praten of pijn hebben bij het praten. Soms verliezen mensen hun stem of kunnen alleen nog maar fluisteren. Deze problemen worden veroorzaakt door aandoeningen aan de stemorganen of alleen in een verkeerd, intensief stemgebruik. Ook kunnen mensen logopedische begeleiding krijgen als ze te hoog, te laag, te hard of te zacht spreken.

Spraak

Mensen vervormen de klanken en woorden in hun mond zodat ze niet meer herkenbaar zijn voor anderen. Of ze praten te snel of te onduidelijk.

Taal

Mensen met taalproblemen hebben moeite om in hun hoofd woorden en zinnen te bedenken en of te uiten en soms te begrijpen. Taalstoornissen bij volwassenen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door hersenletsel (afasie) maar ook slechthorendheid kan een rol spelen.

Gehoor

Gehoorproblemen kunnen tot problemen met spreken leiden. Men hoort zijn eigen geluid niet waardoor het eigen spreken afwijkend wordt.

Adem

Ademproblemen komen voor bij volwassenen met een verkeerde spreekademhaling en met hyperventilatie. Hyperventilatie is een verkeerde manier van ademen. Mensen die hyperventileren, ademen te snel of te diep. Er treden klachten op als benauwdheid, kortademigheid, duizeligheid en prikkeling in handen en voeten.

Eet- en drinkproblemen

Eet- en drinkproblemen komen voor bij volwassenen die een verminderde slik- en/of kauwfunctie hebben (vaak veroorzaakt door neurologische aandoeningen).

Parkinson

 Mensen met de ziekte van Parkinson of een atypische vorm van Parkinsonisme kunnen problemen ervaren met spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en slikken.