Logopedie9

Cynthia van de Bovekamp

logopedist & dyslexiespecialist/ dyslexiebehandelaar

Cynthia heeft in 1990 haar diploma Logopedie behaald aan de Hogeschool Leiden.

Vanaf 2012 is zij dyslexiebehandelaar.

In 1990 ben ik begonnen met werken in een logopediepraktijk. Een korte periode heb ik daarnaast op een school voor speciaal onderwijs gewerkt. Vanwege verhuizingen heb ik bij verschillende logopediepraktijken gewerkt en daar ervaring opgedaan op het gebied van taal-, spraak-,  stem- en gehoorproblemen. Op het gebied van stemproblemen heb ik veel cursussen gevolgd, o.a. manuele larynxfacilitatie. Ik vind het belangrijk om bij elke cliënt te kijken wat hij of zij nodig heeft, zodat de behandeling aangepast kan worden aan de persoon. Ik werk graag met kinderen en volwassenen. Vanaf 2012 ben ik ook dyslexiebehandelaar. Ik vind het mooi om kinderen daarmee een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling.

Ik ben kwaliteitsgeregistreerd logopedist. Ik ben geregistreerd als dyslexie(mede)behandelaar bij de beroepsvereniging NVLF. Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLF, de kwaliteitskring dyslexie en logopedie.