Dyslexie6 Logopedie3 Logopedie9

Logopedie

U kunt op deze pagina lezen hoe de aanmelding, de DTL, verwijzing, onderzoek en behandeling en vergoeding en tarieven geregeld zijn voor logopedie.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden op het telefoonnummer 040-8516840. Tijdens dit telefoongesprek worden enkele gegevens genoteerd en wordt er een afspraak gemaakt. Aanmelden kan ook met het contact formulier op deze website. Bij de eerste afspraak wordt u verzocht uw verzekeringsgegevens en uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Directe Toegankelijkheid Logopedie/ Verwijzing
Per augustus 2011 is onze praktijk direct toegankelijk. U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts, een medisch specialist of een tandarts. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL. Informeert U zelf of de zorgverzekeraar de DTL vergoedt en vanaf welke datum deze vergoeding ingaat.

Mocht de zorgverzekeraar op dit moment de DTL nog niet in het pakket hebben dan is het mogelijk met een verwijzing van een huisarts, een medisch specialist of een tandarts een afspraak te maken

Onderzoeken en behandeling

De behandeling wordt gestart met een anamnese- gesprek, hierin wordt de hulpvraag geformuleerd. Na deze anamnese volgt het logopedisch onderzoek. Het logopedische onderzoek kan 1 of meerdere sessies in beslag nemen. De onderzoeksresultaten worden met U besproken en naar aanleiding van het onderzoek volgt er een advies: al dan niet een logopedische behandeling.

Een sessie voor een logopedische behandeling duurt 30 minuten. Hoeveel behandelingen moeten plaatsvinden en in welke frequentie deze zullen zijn is afhankelijk van de soort en ernst van de zorgvraag. Wij geven tips, oefeningen en/of adviezen voor thuis en/of op school/werk. Wij bespreken en evalueren met u de behandeldoelen. Indien het de begeleiding ten goede komt en u hiermee instemt, worden onze bevindingen besproken met betrokken instanties (bv. De basisschool).

Vergoeding en Tarieven

Logopedie valt binnen de basisverzekering en wordt voor zowel kinderen als volwassenen volledig vergoed, mits Uw zorgverzekeraar de DTL vergoedt of U in bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts, een medisch specialist of een tandarts. Indien nodig en indien er een indicatie voor is afgegeven, kan er een behandeling aan huis plaatsvinden. Declaraties verlopen rechtstreeks met de zorgverzekeraars. U kunt dit alles nazoeken in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Als u in behandeling bent bij Ciska worden de declaraties gedaan vanuit Arcis Logopedie: www.arcislogopedie.nl

Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan kan u zich afmelden tenminste 24 uren voor de gemaakte afspraak. In geval van ziekte dient u zich af te melden voor 9.00 uur op de dag van de gemaakte afspraak. Mocht u de afspraak niet nakomen of te laat afgezegd hebben dan zijn we genoodzaakt u een verzuimrekening toe te sturen

Tarieven
De tarieven voor logopedische behandeling in 2024 zijn:

reguliere individuele behandeling (20 á 30 min.)  € 40,00
voor eenmalig specifiek logopedisch onderzoek € 80,00
overleg met derden (uurtarief) € 80,00
verslaglegging aan derden (half uurtarief) € 40,00
uit-toeslag € 20,00
screening directe toegang € 20,00
verzuimtarief € 40,00

 

Toepassing van de tarieven

  1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist. De logopedist kan tot een half uur de cliënt behandelen.
  2. Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, kan de logopedist een onderzoeks tarief in rekening brengen.
  3. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school.
  4. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school.
  5. De uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief van een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Een behandeling aan huis vindt plaats op indicatie van de arts mits de cliënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

Mocht u gebruik maken van de Directe Toegankelijkheid Logopedie dan zouden wij willen vragen om onderstaande vragenlijst ingevuld mee te nemen bij de eerste afspraak.

Vragenlijst DTL