Team

Djoeke Wieland

Logopedist en ParkinsonNet-therapeut

Djoeke heeft in 2013 haar diploma Logopedie behaald aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Sinds 2014 is ze geregistreerd ParkinsonNet-therapeut. 

Sinds december 2013 ben ik werkzaam in deze praktijk. Naast mijn werk in de praktijk werk ik als logopediste in een ziekenhuis. Binnen de praktijk behandel ik overwegend volwassenen met slikstoornissen, afasie en dysartrie als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zoals een beroerte (CVA) en de ziekte van Parkinson. Eveneens behandel ik kinderen met spraak- en taalstoornissen. Ik heb me gespecialiseerd in deze doelgroepen door middel van de volgende scholingen:

  • Post HBO scholing ParkinsonNet
  • Congres ParkinsonNet
  • Post HBO cursus Afasie 
  • Motivational Interviewing
  • Lax vox techniek bij stempatiënten

Eveneens werk ik samen met diverse disciplines binnen ons gezondheidscentrum "de Bolzen". Sinds 2015 is er een mogelijkheid om een nazorg traject voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te volgen binnen ons gezondheidscentrum. Tijdens dit nazorg traject wordt de cliënt besproken tijdens een multidisciplinair overleg, waarbij ik ben aangesloten. Er wordt in dit overleg bekeken of u in aanmerking komt. Het team dat betrokken is bestaat o.a. uit een revalidatiearts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werkster die werkzaam zijn in gezondheidscentrum de Bolzen.