Team

Team

In onze praktijk zijn 3 behandelaars werkzaam. Als praktijk zijn we aangesloten bij de Nederlandse  Vereniging van Logopedie en Foniatrie en staan we geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en bij het kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit houdt in dat we voldoen aan hoge kwaliteitscriteria, dat we ons op de hoogte houden met bij- en nascholing en deelnemen aan kwaliteitskringen voor logopedisten.

Leonore

Leonore van den Heuvel

Logopedist & dyslexiespecialist /dyslexiebehandelaar & preverbaal logopedist

Kristel

Kristel Heijneman

Logopedist/dyslexiebehandelaar

Simone Staps

Simone Staps

Logopedist