Logopedie9

Melissa van Dam

Allround Logopedist

Melissa heeft in 2018 haar diploma behaald aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven

Gedurende de opleiding heb ik veel kennis opgedaan over spraak-/taalstoornissen bij kinderen.  In mijn laatste jaar heb ik gewerkt op het speciaal basisonderwijs waarbij ik kinderen heb behandeld die naast een spraak- en/of taalstoornis een gedragsstoornis hadden.  Tijdens mijn minor heb ik me verdiept in de signalering, diagnostiek en  behandeling van dyslexie.