Logopedie9

Simone Staps

Logopedist

Simone heeft in 2017 haar diploma Logopedie behaald aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. 

Sinds april 2017 ben ik werkzaam in deze praktijk. Binnen de praktijk behandel ik overwegend volwassenen met slikstoornissen, afasie en dysartrie als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zoals een beroerte (CVA) en de ziekte van Parkinson. Eveneens behandel ik kinderen met spraak- en taalstoornissen. 

Eveneens werk ik samen met diverse disciplines binnen ons gezondheidscentrum "de Bolzen". Sinds 2015 is er een mogelijkheid om een nazorg traject voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te volgen binnen ons gezondheidscentrum. Tijdens dit nazorg traject wordt de cliënt besproken tijdens een multidisciplinair overleg, waarbij ik ben aangesloten. Er wordt in dit overleg bekeken of u in aanmerking komt. Het team dat betrokken is bestaat o.a. uit een revalidatiearts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werkster die werkzaam zijn in gezondheidscentrum de Bolzen.