Team

Kristel Heijneman

Logopedist/dyslexiebehandelaar

Kristel heeft in februari 2010 haar diploma logopedie behaald aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Sinds april 2015 is ze geregistreerd als dyslexiebehandelaar.

Tijdens mijn studie heb ik ervaring op gedaan in het speciaal onderwijs en in verschillende vrijgevestigde praktijken. Na het behalen van mijn diploma heb ik in verschillende vrijgevestigde praktijken gewerkt. Sinds maart 2013 werk ik hier in de praktijk.

Ik heb het meeste ervaring opgedaan in het onderzoeken en behandelen van kinderen met taalproblemen, spraakproblemen, afwijkend mondgedrag en auditieve verwerkingsproblemen. Daarnaast heb ik ervaring met het onderzoeken en behandelen van stemstoornissen.

Ik heb hiervoor de volgende post HBO cursussen voor gevolgd: NmG (nederlands met ondersteunende gebaren), DTL (directe toegankelijkheid logopedie), methode Taal in Blokjes en Dyslexie herkenning, onderzoek en behandeling.